👉 Thời gian hiển thị các bài đăng WordPress được lên lịch với plugin thời gian được lên lịch

4 quy tắc bạn phải biết về Logo và thương hiệu WordPress

Nếu bạn có trang web lớn hơn với nhiều tác giả hoặc thậm chí là trang web nhỏ hơn nhưng bạn muốn lên lịch bài đăng trước thì có thể bạn đã nhận ra rằng WordPress chỉ cho bạn biết ngày bạn đã lên lịch và không chính xác thời gian. Nếu bạn có nhiều bài đăng được lên lịch cho cùng một ngày, có thể hữu ích khi biết thời gian chính xác. Jeff tại WPTavern đã nói về một cách nhanh chóng để làm điều này bằng cách di chuột qua ngày bằng con trỏ chuột của bạn sẽ hiển thị chú giải công cụ theo thời gian. Mặc dù đây là một thủ thuật hữu ích, bạn cũng có thể sử dụng Plugin thời gian đã lên lịch cho WordPress.

Để bắt đầu, hãy tiếp tục và tải xuống plugin. Một khi bạn đã kích hoạt nó đi và nhìn vào hiển thị bài viết của bạn. Nếu bạn có bất kỳ bài đăng nào được lên lịch để xuất bản, bạn sẽ thấy nội dung như sau:

Như một chút mát mẻ, nó sẽ hiển thị xuất bản, dự kiến, dự thảo, đang chờ xem xét, và các bài đăng thùng rác trong các màu sắc khác nhau.

Tải xuống trình cắm thời gian đã lên lịch cho WordPress

Xem video: 9 Quy Tắc Thiết Kế Cho Thương Hiệu Lớn – Thiết Kế Logo Thương Hiệu Online

Like this post? Please share to your friends:
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: