👉 HomeDecor miễn phí WordPress chủ đề

Cách khắc phục nguồn cấp dữ liệu WordPress FeedBurner không cập nhật

HomeDecor Theme là một chủ đề lai tạp chí / blog giới thiệu nội dung nổi bật với cả thanh trượt hình ảnh nổi bật và phần bài đăng nổi bật trong màn hình đầu tiên. Dưới màn hình đầu tiên, bạn sẽ tìm thấy thiết kế blog theo trình tự thời gian ngược tiêu chuẩn với không gian cho quảng cáo, hộp đăng ký và phần bài đăng được đề xuất. Với một bảng màu vàng thanh lịch, HomeDecor là một chủ đề tuyệt vời để giới thiệu nội dung tuyệt vời của bạn.

(Click vào hình ảnh cho Live Demo)

Tải ngay

Lưu ý cho Nhà thiết kế: Bạn cũng có thể gửi các chủ đề WordPress miễn phí của mình để chúng tôi xem xét và chia sẻ với khán giả của WPBeginner. Sử dụng biểu mẫu Đề xuất của chúng tôi.

Xem video: Check the computer to open machine on PC, not work

Like this post? Please share to your friends:
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: