👉 Theme Notepad miễn phí cho WordPress của N.Design Studio

Cách thêm tệp đính kèm bài dưới dạng hình ảnh nổi bật trong WordPress

Nick La của N.Design Studio của WPBeginner đã phát hành một theme WordPress miễn phí tuyệt vời có tên là Theme Notepad. Chủ đề này được lấy cảm hứng từ ứng dụng Ghi chú của iPhone. Notepad là một chủ đề WordPress hiện đại với một liên lạc tinh tế của hiệu ứng sơ sài.

(Click vào hình ảnh cho Live Demo)

Các tính năng chính

  • Menu thả xuống nhiều cấp
  • Nút phương tiện truyền thông xã hội
  • Nhận xét đã tạo và phân trang
  • Hỗ trợ widget

Notepad Theme đã được thử nghiệm trên WordPress 2.9 với Firefox, Chrome, Safari và IE7 +.

Chủ đề này được phát hành theo Giấy phép GPL.

Tải ngay

Xem video: Hướng dẫn tạo fanpage trên facebook nhanh nhất

Like this post? Please share to your friends:
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: