👉 Làm cách nào để biết số lượng bài đăng / trang trên mạng xã hội có - WinningWP

Themify Pinboard

Bạn có thể nhận thấy rằng một hoặc hai tháng trước, chúng tôi đã xóa số lượt chia sẻ xã hội khỏi các nút chia sẻ xã hội mà chúng tôi hiển thị ở trên và bên dưới bài đăng *. Lý do để thực hiện điều này là rất nhiều, một phần vì hiển thị các quầy thêm vào số lượng yêu cầu http được thực hiện và do đó làm chậm thời gian tải trang, một phần vì chúng tôi nghĩ rằng tính thẩm mỹ tốt hơn nếu không có bộ đếm, nhưng chủ yếu là vì như đã đề cập trong bài trước , chúng tôi nghĩ rằng một phần trăm người có thể không được khuyến khích chia sẻ bài đăng chỉ hiển thị một vài lượt chia sẻ trước đó (vì trang web này chưa có lượng khán giả lớn, thường là trường hợp với nhiều bài đăng của chúng tôi). Tuy nhiên, một tác dụng phụ không mong đợi là chúng tôi không còn dễ dàng biết được bài đăng nào phổ biến hơn xã hội hơn những người khác – vì tất nhiên, không có bộ phận chia sẻ xã hội nào được hiển thị để chúng tôi xem xét … doh … mà đặt ra câu hỏi: làm thế nào bạn có thể cho biết bao nhiêu cổ phần xã hội một bài viết hoặc trang có nếu bài viết / trang không hiển thị bất kỳ nút chia sẻ xã hội và / hoặc quầy?

Một giải pháp đơn giản:

May mắn thay, như với hầu hết các vấn đề trực tuyến, đây là một vấn đề mà ai đó đã giải quyết: giới thiệu 'Like Explorer' – một công cụ cực kỳ dễ sử dụng, có một thứ: nó cho thấy có bao nhiêu người đã chia sẻ hoặc thích một trang web cụ thể (URL) trên Facebook, Twitter, Google+ và các mạng xã hội khác. Được tạo bởi Digital Marketing Professional Daniel Bailey.

Cảm ơn Daniel – hãy đếm chúng tôi!

* Các trang web khác bay vào mặt chuẩn mực 'bằng cách chọn không hiển thị các quầy xã hội ở trên hoặc dưới bài đăng bao gồm các tạp chí Smashing Magazine, CSS-Tricks và Speckboy Design Magazine và CoDrops (để đặt tên nhưng bốn trong số đó).

Xem video: Themify – Bắt đầu nhanh (Phần 1)

Like this post? Please share to your friends:
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: