👉 David Airey WordPress miễn phí chủ đề

Ưu đãi WPEngine Black Friday 2017

David Airey đã tạo ra một chủ đề miễn phí WordPress dựa trên thiết kế blog trước đó của mình. Thiết kế là một chủ đề tối thiểu cung cấp khung hoàn hảo cho nội dung độc đáo của bạn. Các chủ đề tối giản cũng làm cho thời gian tải một snap và phục vụ như là một cách tuyệt vời để có được nội dung của bạn ra khỏi đó mà không có sự lộn xộn của một thiết kế đầy màu sắc.

(Click vào hình ảnh cho Live Demo)

Tải ngay

Lưu ý cho Nhà thiết kế: Bạn cũng có thể gửi các chủ đề WordPress miễn phí của mình để chúng tôi xem xét và chia sẻ với khán giả của WPBeginner. Sử dụng biểu mẫu Đề xuất của chúng tôi.

Like this post? Please share to your friends:
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: