👉 Cách tạo trang Blog trong WordPress - IsItWP

WPBeginner sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh liên kết miền Tây (Tham gia với chúng tôi)

>

Sau khi thiết lập trang web của bạn, có thể bạn đang tự hỏi làm thế nào để tạo một trang blog trong WordPress. Bạn đã thiết lập trang web của mình với một vài trang tĩnh như nhà riêng, về chúng tôi, liên hệ với chúng tôi, dịch vụ và bây giờ bạn muốn một trang riêng hiển thị tất cả các bài đăng trên blog của bạn chỉ trong một lần.

WordPress là tuyệt vời tại được cả trang web tĩnh của bạn và cho bạn một nơi để thêm bài viết blog của bạn. Để bắt đầu, chỉ cần làm theo hướng dẫn nhanh này.

Trước tiên, hãy tạo hai trang trên trang web của bạn. Từ khu vực quản trị của bạn, hãy truy cập Trang-> Thêm mới và đặt tên từng trang.

Trong khi tạo trang chủ, nếu bạn đang sử dụng một chủ đề WordPress có mẫu Trang chủ, bạn có thể chọn nó từ menu thả xuống như thế này.

Trang thứ hai sẽ là trang chứa tất cả các mục blog của bạn. Chúng tôi sẽ gọi trang thứ hai này là Blog. Giống như trang chủ, một số chủ đề WordPress sẽ có mẫu blog từ menu thả xuống. Nếu của bạn có, hãy chọn và xuất bản trang của bạn.

Tiếp theo, đi đến Cài đặt-> Đọc khu vực và tìm khu vực hiển thị Front Page. Thay đổi nút radio “Trang tĩnh” và chọn trang đầu và trang blog từ menu thả xuống. Sau đó lưu thay đổi.

Bây giờ bạn có thể truy cập trang web của bạn và bạn sẽ thấy trang chủ là trang bạn vừa chọn.

Thêm trang Blog vào menu của bạn

Các bài đăng trên blog của bạn cũng hiển thị trên trang blog của bạn, nhưng chúng tôi sẽ cần phải thêm trang vào menu của bạn để bạn có thể truy cập dễ dàng.

Từ khu vực quản trị của bạn, hãy truy cập Xuất hiện-> Menu, hãy kiểm tra trang Blog và nhấp vào Thêm vào Menu, sau đó nhấp vào Lưu Menu.

Bây giờ bạn sẽ có thể truy cập trang blog từ menu chính của bạn trên trang web của bạn.

Tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách tạo một trang blog trong WordPress. Đối với thông tin phản hồi và câu hỏi xin vui lòng để lại cho chúng tôi một bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi trên twitter @ThemeLab.

Xem video: 25 WordPress's source '- source code to open to website design.

Like this post? Please share to your friends:
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: